OBIECTIVE TURISTICE BRAILA 01/11/2019
LISTA OBIECTIVELOR TURISTICE ALE ORASULUI BRAILA

 

1. GRĂDINA MARE DIN BRAILA

Cunoscută în secolul al XIX-lea sub numele de Grădina Împărătească, Grădina Mare din Brăila ocupă o

suprafaţă de 6 ha de-a lungul malului înalt al Dunării.

Grădina Mare sau Grădina Publică se a$ă în zona dinspre Vadul Schelei și de-a lungul vremii a fost

numită în mai multe feluri: Grădina Pașei în +mpul ocupaţiei otomane când Brăila era garnizoană

turcească, Grădina Belvedere, numită „Belvedere” datorită priveliș+i admirabile spre Dunăre, baltă și

Mun+i Macinului iar mai apoi Grădina Mare. Principalele puncte de atracţie ale Grădinii publice sunt:

Casa Memoriala Panait Istra+, Chioșcul Muzicii și Castelul de Apă. Chioşcul Muzicii aparţine

arhitecturii urbane moderne, îmbinând organic structura metalică, ornată în s+l Art Nouveau, ce

susţine cupola, în mijlocul căreia tronează lira.

Castelul de Apă a fost ridicat între anii 1912 și 1913, ca o construcţie modernă formată din

centuri și contraforţi, ce îmbracă la exterior rezervorul cilindric de 2000 mc. În anul 1982 , construcţia

a primit des+naţia de spaţiu pentru alimentaţia publică. Cu această ocazie s-a demontat cupola

originală și stâlpii interiori de susţinere ai rezervorului, s-au ridicat două turnuri cilindrice amplasate

simetric, dotate cu scări exterioare și ascensoare.

2. MANASTIREA LACU SARAT

Mănăstirea Lacu Sărat este situată în statiunea Lacu Sărat și este cea mai nouă mănăstire din județul Brăila.În anul 1996, Înaltpreasfințitul Casian al Dunării de Jos a sfințit locul și a pus piatra de temelie a bisericii noii mănăstiri iar în 1999 biserica a fost sfințită. Pentru înălţarea sfintei mănăstiri de la Lacu Sărat, Sfânta Episcopie a Dunării de Jos, în frunte cu chiriarhul ei, secondat de slujitorii de la Centrul Eparhial şi de la Protoieria Brăila, s-a bucurat de sprijinul ctitorilor şi donatorilor brăileni, încurajaţi şi ajutaţi de Primăria municipiului. Numele şi faptele lor sunt încrustate în zidurile sfântului lăcaş şi scrise de Domnul, pentru veşnicie, în „cartea vieţii“.Rânduite fiind toate, în ziua de prăznuire a Sfântului Pantelimon, ocrotitorul Mănăstirii Lacu Sărat – 27 iulie – s-a sfinţit şi a luat astfel fiinţă în mod canonic Mănăstirea „Sf. Pantelimon“, mănăstire de maici, în staţiunea mai sus menționată. Biserica mănăstirii este realizată din lemn, în stil maramureșean, cu o turlă- clopotniță, care se ridică pana la înălțimea de 24 metri. În interior, biserica este decorată cu icoane pictate. În custodia mănăstirii se afla noua icoane datând din secolul al XIX-lea.Mănăstirea este astazi o oază de rugaciune și de reculegere duhovnicească pentru monahii, dar și liman sufletesc pentru bolnavii aflați la tratament în stațiune. În apropierea bisericii se afla un corp de chilii, care are rol de centru social și filantropic.

3. MUZEUL BRAILEI

Muzeul Brailei este un muzeu județean din Braila, amplasat în Piața Traian nr. 3. A fost înființat în 1881, prin decretul regelui Carol I. Între 1955 - 1958 a funcționat în fostul Han Ceapâru, apoi a fost reorganizat, începând cu 1959, în actualul sediu. În 1968 s-a reorganizat expoziția permanentă a muzeului pe structura a două secții: de istorie și de artă. Aceasta a fost reamenajată în anul 1985, pentru a ilustra istoria județului în context național. Muzeul ocupă o clădire - monument arhitectonic, construită în 1870, având destinații diverse de-a lungul timpului (restaurant-hotel, alte utilități publice). Imobilul a fost grav afectat de cutremurul din mai 1990 și a fost restaurat. Secția de arheologie expune colecțiile sale pe situri, modalitate ce oferă două avantaje: pe de o parte vizitatorul are în față toate vestigiile unei comunități și își poate face o imagine completă despre ocupațiile și modul de viață al acesteia; pe de altă parte, procesul de evoluție devine tot mai evident, întrucât se pot observa schimbările din toate domeniile, de la artefacte la viața spirituală. Se remarcă siturile de la Brăilița, Lișcoteanca, Grădiștea, Însurăței, Siliștea, unde evoluția istorică poate fi urmărită pe parcursul mai multor milenii. Pot fi admirate vase și reprezentări figurative din neolitic, piese de podoabă și prestigiu din epoca bronzului, inventarul mormântului de la Găvani, atelierul unui bijutier de la Grădiștea, vase de sticlă romane. Structura colecțiilor din Secția de istorie se prezintă astfel: carte veche și rară, românească și străină; manuscrise și documente, românești și străine; numismatică românească și străină (inele sigilare, matrici sigilare, monede și bancnote, medalii și plachete); decorații românești și străine (ordine și medalii); istorie militară (uniforme, arme albe și de foc): metrologie; orologerie; aparate de înregistrare și redare a sunetului; fotografii de epocă și clișee pe sticlă. Pe lângă secții de arheologie și istorie, muzeul mai are secții de artă (Casa Colecțiilor), etnografie și artă populară, științele naturii, memoriale.

4. PARCUL NATURAL BALTA MICA A BRAILEI

Parcul Natural Balta Mică a Brăilei este o arie protejata (zonă umedă) de interes internațional ce corespunde categoriei a V-asituată în, situată în Muntenia pe teritoriul judetului Braila. Parcul natural dispune de habitate naturale de tip: Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littorelletea uniflorae și/sau Isoëto-Nanojuncetea, Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin, Pajiști de altitudine joasă (Alopecurus pratensisSanguisorba officinalis), Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae), Pajiști aluviale din Cnidion dubii, Galerii ripariene și tufărișuri (Nerio-Tamaricetea și Securinegion tinctoriae), Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris), Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație de Chenopodion rubr și Bidention și Zăvoaie de Salix alba și Populus alba; ce adăpostesc o mare varietate de floră și faună specifice Bărăganului. Accesul în parc se poate face cu bacul sau cu ambarcatiuni de mici dimensiuni, prin traversarea Bratelor Dunarii.


5. STATIUNEA LACU SARAT

Stațiunea Lacu Sărat este situată în zona de câmpie din nord-estul Bărăganului, la numai 5 kilometri distantă de Municipiul Brăila.
Principalii factori naturali de cură ai stațiunii Lacu Sărat sunt: apa lacului sulfatată, clorurată, sodică, magneziană cu o mineralizare de 83,955 mg/l și nămolul sapropelic (conținând 41% substanțe minerale și 39 % substanțe organice), bogat în hidrogen sulfurat - utilizat pentru tratarea unei game însemnate de afecțiuni reumatismale.

ISTORIC

Încă din secolul XIX, lacul cu apă sărată situat la 7 kilometri depărtare de Brăila era cunoscut drept un izvor de sănătate şi relaxare. Staţiunea Lacu Sărat încearcă, timid, să-şi revină. În urmă cu o sută de ani, era "cea mai veche şi mai reputată" staţiune din ţară, iar nămolul său vindecător era cunoscut în toată Europa.Apele Lacului Sărat - care, în urmă cu un secol, se întindeau pe aproape un milion mp -, au fost dintotdeauna bogate în materii minerale şi organice, nemaiîntâlnite în asemenea concentraţie în nicio altă staţiune din străinătate. Înaintaşii noştri, buni comercianţi, au ştiut să se folosească de acest "dar ceresc" şi au ridicat aici edificii împunătoare, ce concurau cu oricare alte mari obiective turistice ale Europei. Odinioară, staţiunea era considerată un fel de "cartier" al Brăilei.

6. TEATRUL MARIA FILOTTI

Teatrul "Maria Filotti" din Brăila este o instituţie de prestigiu a teatrului românesc, având o tradiţie de 150 de ani, dintre care 50 de ani de activitate permanentă. Clădirea teatrului a fost construită în jurul anului 1850 şi este azi un monument de arhitectură, aflat pe lista clădirilor care fac parte din patrimoniul cultural naţional. Prima referire oficială despre o manifestare teatrală la Brăila, o consemnează ziarul local „Mercur” în 1840. Urmează o perioadă bogată în reprezentaţii teatrale susţinute de trupele de teatru ale lui Costache Halepliu, Mihail Pascaly, Fani Tardini, Costache si Iorgu Caragiale, Theodor Theodorini, Alexandru Davilla, Aristizza Romanescu, Matei Millo, Constantin Tănase. Pe tot parcursul secolului XIX, personalităţi de prestigiu ale artei europene au oferit reprezentaţii publicului brăilean: Adelina Patti, Bianca Bianchini, Sarah Bernhardt, Ernesto Rossi, Şaliapin, George Enescu. Cu o istorie bogată şi impresionantă, Teatrul Maria Filotti este astăzi un teatru de repertoriu, cu o trupă de 26 actori, 2 regizori, 1 scenograf. Repertoriul variat, alcătuit din piese ale dramaturgiei naţionale, precum şi din repertoriul universal, pus în valoare de regizori valoroşi precum: Cătălina Buzoianu, Alexa Visarion, Constantin Codrescu, Mircea Daneliuc, Dominic Dembinski, Victor Ioan Frunză au contribuit ca teatrul brăilean să fie azi una dintre cele mai importante scene ale ţării. Domniilor lor se alătură tinerii creatori care au găsit în teatrul din Brăila spaţiul ideal pentru „înscenarea” temelor dramaturgiei contemporane - Radu Afrim, Radu Apostol, Sorin Militaru, Szabó Istvan, Radu Nichifor, Ilinca Stihi, Iris Spiridon, Alexandru Lustig.

Get the mobile app!

Our app has all your booking needs covered: Secure payment channels, easy 4-step booking process, and sleek user designs. What more could you ask for?